Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola
Szülői nyilatkozat

Szülői nyilatkozat

 2018. szeptember 5.

Nyilatkozat, hogy a gyermekem a 2018 /2019 tanévben A vagy B tagozaton, a megadott évfolyamon klasszikus művészeti ágon a megadott tantárgyat térítési díj ellenében vagy díjfizetéssel kívánom a művészeti képzést igénybe venni, továbbá gyermekem csak egy intézmény egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást.

Hozzájárulás fénykép vagy videó közzétételéhez.

Díjmentesség iránti kérelem

Díjmentesség iránti kérelem

 2018. szeptember 5.

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

A kérem benyújtásához szükséges nyomtatvány.

Díjkedvezmény iránti kérelem

Díjkedvezmény iránti kérelem

 2018. szeptember 5.

Szociális helyzetre való tekintettel térítési- illetve tandíjkedvezmény kérhető. A kedvezmény számítása a 2018-ban érvényes nyugdíjminimum (28.500 – Ft) és a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában egy főre jutó nettó jövedelem alapján történik.

A kérem benyújtásához szükséges nyomtatvány.

A tanév rendje 2017/2018

A tanév rendje 2017/2018

 2018. április 6.
  • Növendékhangverseny
  • Alap és záróvizsgák
  • Zeneiskolai felvételi
  • Osztályozó értekezlet
  • Tanévzáró és bizonyítványosztás
  • Beiratkozás
  • Zenei tábor
Házirend

Házirend

 2018. szeptember 11.
A Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola házirendje